ตำแหน่งงาน บ.พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด

1. ตำแหน่ง : สถาปนิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

   

- ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรม/วิศวกรรมศาสตร์ / Interior / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม MS Project , Auto Cad , Photo Shop , 3D Max , Illustrator
- วางแผนงานและนำเสนองานกับหน่วยงานได้ดี มีความคล่องตัวสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานได้ดี
- มีความทุ่มเททำงานในภาวะกดดันได้ มีความกระตือรือร้น

รายละเอียดงาน

 

   

ออกแบบตกแต่งภายในตู้เอนกประสงค์ ตามความต้องการลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอสิ่งใหม่ๆ และนำเสนองานใหม่ต่อลูกค้า และงานอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

อื่นๆ :   ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป , อายุ 22 - 35 ปี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

   

- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม บัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันต่างๆ ได้ดี

รายละเอียดงาน

   

จัดทำข้อมูลด้านบััญชี

อื่นๆ :   ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป , อายุ 20 ปี ขี้นไป

............................................................................................................................................................................................................................

3. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

   

- เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1ปี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานด้านบริการ
- มีทักษาการเจรจา ต่อรองลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

รายละเอียดงาน

   

นำเสนอสินค้าตามความต้องการลูกค้า

อื่นๆ :   ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป , อายุ 25 ปี ขึ้นไป

............................................................................................................................................................................................................................

4. ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคแม่พิมพ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
   

- เพศชาย
- สามารถอ่านแบบ Drawing และทำงานตามแบบที่กำหนดให้ได้
- สามารถใช้เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่เกี่ยข้องกับงานแม่พิมพ์ได้
- มีความขยันอดทน
- มีประสบการณ์ด้านการทำแม่พิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 

   

ออกแบบตกแต่งภายในตู้เอนกประสงค์ ตามความต้องการลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอสิ่งใหม่ๆ และนำเสนองานใหม่ต่อลูกค้า และงานอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

อื่นๆ :   เพศชาย อายุ 21-30 ปี

............................................................................................................................................................................................................................

สวัสดิการ


:   ชุดฟอร์ม , เบี้ยขยัน , ท่องเที่ยวประจำปี , โบนัส , เงินช่วยเหลือ กรณีแต่งงาน คลอดบุตร บิดามารดาเสียชีวิต , ตรวจสุขภาพประจำปี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , อื่นๆ
ติดต่อ     คุณไพเราะ , คุณสุนัน , คุณกิตติพงศ์
E-mail     hrpct1@pctakashima.com ,training_hr@pctakashima.com 
โทรศัทพ์     0-2726-2006 , 0-27266-633 FAX: 0-23280-177

Copyright © 2001-2009    pctakashima.com. All Rights Reserved